Git và Github trong Lập trình – Thiết kế Website

Danh mục: Website
Danh sách yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Giới thiệu về khóa học

Khóa học Git và Github trong Lập trình & Thiết kế Website là một khóa học trực tuyến giúp học viên học cách sử dụng Git và Github trong quá trình phát triển website. Git là một hệ thống quản lý phiên bản phần mềm, cho phép lưu trữ lịch sử của mã nguồn và theo dõi các thay đổi của mã nguồn. Github là một dịch vụ lưu trữ mã nguồn trực tuyến và cung cấp các tính năng quản lý phiên bản phần mềm.

Trong khóa học này, học viên sẽ học cách sử dụng Git để quản lý các phiên bản của mã nguồn, học cách tạo và quản lý các nhánh của mã nguồn, và học cách sử dụng Github để lưu trữ mã nguồn và quản lý các dự án phát triển website.

Khóa học này cũng cung cấp cho học viên các kỹ năng cần thiết để làm việc nhóm trong phát triển website, sử dụng các công cụ hợp tác trực tuyến, và giải quyết các xung đột khi làm việc trên cùng một mã nguồn.

Khóa học Git và Github trong Lập trình & Thiết kế Website rất hữu ích cho những người muốn học cách quản lý mã nguồn và phát triển website một cách chuyên nghiệp.

Hiển thị thêm

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá