Xây dựng Website với Laravel PHP Framework hoàn chỉnh

Danh mục: Website
Danh sách yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Giới thiệu về khóa học

Khóa học “Xây dựng Website với Laravel PHP Framework hoàn chỉnh” là một khóa học trực tuyến dành cho các lập trình viên muốn học cách xây dựng một trang web hoàn chỉnh bằng Laravel, một trong những framework PHP phổ biến nhất hiện nay.

Trong khóa học này, bạn sẽ được hướng dẫn từ cơ bản đến nâng cao các kỹ năng lập trình Laravel, bao gồm cấu hình môi trường phát triển, thiết kế cơ sở dữ liệu, quản lý người dùng, xử lý tệp đa phương tiện, tích hợp thanh toán và nhiều hơn nữa.

Khóa học được thiết kế để giúp bạn hiểu rõ cách hoạt động của Laravel và cách sử dụng các tính năng của nó để xây dựng các trang web mạnh mẽ và chuyên nghiệp. Ngoài ra, khóa học còn cung cấp cho bạn các kỹ năng cần thiết để phát triển các trang web Laravel tùy chỉnh và linh hoạt.

Khóa học này có thể phù hợp với các lập trình viên PHP có kinh nghiệm hoặc những người mới bắt đầu muốn học Laravel. Nếu bạn muốn học thêm về khóa học này, bạn có thể tìm kiếm trên các trang web giáo dục trực tuyến hoặc các trang web chia sẻ kiến thức trực tuyến.

Hiển thị thêm

Nội dung khóa học

Bài 1: Giới Thiệu Tổng Quan Khóa Học

Bài 2: Cài Đặt Web Server Xampp

Bài 3: Cài Đặt IDE: PHP Storm

Bài 4: Composer

Bài 5: GIT

Bài 6: Laravel Project

Bài 7: Virtual Host

Bài 8: Mở Project trong IDE

Bài 14: Tổng Kết Khóa Học

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá