Nội dung khóa học
Bài 1: Giới Thiệu Tổng Quan Khóa Học
0/1
Bài 2: Cài Đặt Web Server Xampp
0/1
Bài 3: Cài Đặt IDE: PHP Storm
0/1
Bài 4: Composer
0/1
Bài 5: GIT
0/1
Bài 6: Laravel Project
0/1
Bài 7: Virtual Host
0/1
Bài 8: Mở Project trong IDE
0/1
Bài 14: Tổng Kết Khóa Học
0/1
Xây dựng Website với Laravel PHP Framework hoàn chỉnh
Nội dung bài học

Để cài đặt XAMPP, bạn có thể làm theo các bước sau:

Bước 1: Tải xuống XAMPP từ trang web chính thức của Apache Friends. Bạn có thể truy cập vào đường dẫn https://www.apachefriends.org/download.html và tải xuống phiên bản phù hợp cho hệ điều hành của bạn.

Bước 2: Sau khi tải xuống, bạn sẽ có một tệp tin cài đặt. Mở tệp tin đó và bắt đầu quá trình cài đặt.

Bước 3: Trong quá trình cài đặt, bạn sẽ được hỏi về các tùy chọn cài đặt. Bạn có thể chọn các tùy chọn mặc định hoặc tùy chỉnh cài đặt theo ý muốn.

Bước 4: Sau khi hoàn tất quá trình cài đặt, bạn có thể khởi động XAMPP bằng cách chạy ứng dụng XAMPP Control Panel. Tại đây, bạn có thể bật các dịch vụ Apache và MySQL để bắt đầu phát triển các ứng dụng web.

Bước 5: Để kiểm tra xem XAMPP đã được cài đặt thành công hay chưa, bạn có thể mở trình duyệt web và truy cập vào địa chỉ http://localhost/. Nếu bạn nhìn thấy trang web chào mừng của XAMPP, thì việc cài đặt đã thành công.

Lưu ý: Bạn cần cài đặt XAMPP trên một máy tính cá nhân hoặc một máy chủ để phát triển các ứng dụng web. Việc cài đặt XAMPP trên một máy tính có thể làm cho máy tính của bạn trở nên không an toàn nếu bạn không cài đặt các biện pháp bảo mật đầy đủ.

Tham gia đoạn hội thoại