Nội dung khóa học
Bài 1: Giới Thiệu Tổng Quan Khóa Học
0/1
Bài 2: Cài Đặt Web Server Xampp
0/1
Bài 3: Cài Đặt IDE: PHP Storm
0/1
Bài 4: Composer
0/1
Bài 5: GIT
0/1
Bài 6: Laravel Project
0/1
Bài 7: Virtual Host
0/1
Bài 8: Mở Project trong IDE
0/1
Bài 14: Tổng Kết Khóa Học
0/1
Xây dựng Website với Laravel PHP Framework hoàn chỉnh
Nội dung bài học

Composer là một công cụ quản lý thư viện PHP được sử dụng trong Laravel để quản lý các phụ thuộc của ứng dụng. Nó giúp cho việc quản lý các thư viện và framework trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Với Composer, bạn có thể dễ dàng cài đặt các gói phụ thuộc và các thư viện cần thiết để phát triển ứng dụng Laravel của mình. Bạn chỉ cần tìm kiếm các gói phụ thuộc cần thiết trong trang Packagist của Composer và thêm chúng vào tệp composer.json của bạn. Sau đó, Composer sẽ tự động tải và cài đặt các gói phụ thuộc này.

Composer cũng giúp bạn dễ dàng quản lý các phiên bản của các gói phụ thuộc và đảm bảo rằng các phiên bản này tương thích với nhau. Nó cũng giúp bạn dễ dàng cập nhật các gói phụ thuộc và các phiên bản mới nhất của chúng.

Sử dụng Composer trong Laravel là rất quan trọng và cần thiết để phát triển các ứng dụng Laravel chuyên nghiệp và hiệu quả.

Tham gia đoạn hội thoại