Nội dung khóa học
Bài 1: Giới Thiệu Tổng Quan Khóa Học
0/1
Bài 2: Cài Đặt Web Server Xampp
0/1
Bài 3: Cài Đặt IDE: PHP Storm
0/1
Bài 4: Composer
0/1
Bài 5: GIT
0/1
Bài 6: Laravel Project
0/1
Bài 7: Virtual Host
0/1
Bài 8: Mở Project trong IDE
0/1
Bài 14: Tổng Kết Khóa Học
0/1
Xây dựng Website với Laravel PHP Framework hoàn chỉnh
Nội dung bài học

Laravel là một framework mã nguồn mở được sử dụng để phát triển các ứng dụng web PHP. Laravel cung cấp cho các nhà phát triển một cách tiếp cận tốt hơn để xây dựng các ứng dụng web chuyên nghiệp và hiệu quả.

Laravel Project là một dự án phát triển ứng dụng web sử dụng Laravel framework. Khi bạn bắt đầu một dự án Laravel, bạn sẽ bắt đầu bằng việc tạo ra một ứng dụng mới và cấu hình nó theo nhu cầu của bạn.

Một dự án Laravel bao gồm các tệp tin và thư mục được tổ chức theo cấu trúc của Laravel. Thư mục app chứa các tệp tin liên quan đến ứng dụng, bao gồm các controllers, models và views. Thư mục config chứa các tệp tin cấu hình của ứng dụng, trong khi thư mục database chứa các tệp tin liên quan đến cơ sở dữ liệu.

Bên cạnh đó, Laravel còn cung cấp cho nhà phát triển một số tính năng hữu ích để phát triển dự án, bao gồm routing, middleware, migrations, và các lớp helper. Những tính năng này giúp cho việc phát triển ứng dụng Laravel trở nên dễ dàng hơn và nhanh chóng hơn.

Tóm lại, Laravel Project là một dự án phát triển ứng dụng web sử dụng Laravel framework, cung cấp cho nhà phát triển một cách tiếp cận tốt hơn để xây dựng các ứng dụng web chuyên nghiệp và hiệu quả.

Tham gia đoạn hội thoại