WORDPRESS PLUGINS & THEMES [PREMIUM]

List hơn 10.000 WordPress PluginThemes Cập nhật mới nhất

BẢNG GIÁ GÓI TÀI KHOẢN MALIAZ.COM

Thiết Kế Website WordPress dễ dàng với bộ Themes & Plugins Đa dạng – Mới nhất !!!

Gói FREE- Tài khoản dùng thử
0 VNĐ
Giá gốc: 0 VNĐ
Tặng 5 Lượt Download
Miễn Phí Tải Xuống?
Tất Cả Sản Phẩm?
SIGN UP LEVEL
Gói 3 Tháng/Quarterly
720,000 VNĐ
Giá Gốc: 1,080,000 VNĐ
20 Download/Ngày
Miễn Phí Tải Xuống?
Tất Cả Sản Phẩm?
SIGN UP LEVEL
Gói 1 Năm/Annually
2,880,000 VNĐ
Giá Gốc: 3,360,000
30 Download/Ngày
Miễn Phí Tải Xuống?
Tất Cả Sản Phẩm?
SIGN UP LEVEL