BẢNG GIÁ GÓI THÀNH VIÊN TẠI MALIAZ.COM

Dễ dàng sở hữu List hơn 10.000 WordPress PluginThemes Cập nhật liên tục mới nhất.

Gói 1 Tháng/Monthly
240,000 VNĐ
Giá gốc: 360,000 VNĐ
Miễn Phí Tải Xuống?
Tất Cả Sản Phẩm?
10 Download/Ngày
Đăng Ký Gói
Gói 1 Năm/Annually
2,880,000 VNĐ
Giá Gốc: 3,360,000
Miễn Phí Tải Xuống?
Tất Cả Sản Phẩm?
30 Download/Ngày
Đăng Ký Gói