ID Tên Rate Per 1K Min Max Mô Tả Đơn Hàng
203 🇻🇳 Youtube Views Embed/Nhúng Videos (RAV 0-12H+ 100K-1M/Ngày - NonDrop) ~ 3.71$ $3.71 1000 1000000000
204 Youtube Views Google Adword (Min 5K | 100K-300K/Ngày | R∞) ~ 3.08$ $3.08 5000 500000000
205 Youtube Views Google Adword (Min 2K | 20K-300K/Ngày | R∞) ~ 3.5$ $3.5 2000 500000000
206 Youtube Views Google Adword (Min 1K | 50K-150K/Ngày | R∞) ~ 4.48$ $4.48 1000 500000000
207 Youtube Views Google Adword (Min 500 | 100K-300K/Ngày | R∞) ~ 5.46$ $5.46 500 100000
208 Youtube Views Khám Phá/Discovery AdWords (Min 1000 | Monetizable | R∞] ~ 4.9$ $4.9 1000 500000000
209 Youtube Views Khám Phá/Discovery AdWords (Min 5000 | 10K-50K/Ngày | Monetizable | R∞] ~ 3.5$ $3.5 5000 500000000
210 Youtube Views [VIETNAM] [1M+ - R∞] [💎BEST ] ⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⭐🔥💧 $3.99 500 5000000
211 Youtube - Vietnam Views [ 400K+/D - AR∞] ⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⭐🔥💧 $2.45 1000 10000000
ID Tên Rate Per 1K Min Max Mô Tả Đơn Hàng
184 Instagram Việt Nam | Follows (Theo Dõi) ~ 2K/Ngày (Max 15K) ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30D $2.9025 100 100000
185 Instagram Việt Nam | Follows (Theo Dõi) ~ 3K/Ngày (Max 30K) ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30D $3.0483 300 50000
186 Instagram Việt Nam | Likes (Lượt Thích/Thả tim) ~ 2K/Ngày (Max 10K) ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30D $2.3193 100 50000
187 Instagram Việt Nam | Likes (Lượt Thích/Thả tim) ~ 3K/Ngày (Max 10K) ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30D $2.0277 100 100000
ID Tên Rate Per 1K Min Max Mô Tả Đơn Hàng
188 Facebook Followers Trang Cá Nhân (3K/Ngày - Max 200K - 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30 Ngày) ~ 2,1$ $2.1028 100 200000
189 Facebook Followers Trang Cá Nhân (50K/Ngày - Max 200K - 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30 Ngày) ~ 2,254$ $2.254 1000 200000
190 👍 Facebook Like Bài Viết/Ảnh (Max 100K - 12K/Ngày - NO REFILL) ~ 0.5782 $ $0.5782 100 1000000
191 👍 Facebook Like Bài Viết/Ảnh (Max 50K - 10K/Ngày - NO REFILL) ~ 0.9576 $ $0.9576 50 50000
192 👍 Facebook Like Bài Viết/Ảnh (Max 1K - 1K/Phút - NO REFILL) ~ 0.651 $ $0.651 50 2000
193 👍 Facebook Like Bài Viết/Ảnh (Max 100K - 10K/Ngày - REFILL 30 Ngày) ~ 1.0444 $ $1.0444 50 50000
194 Facebook Likes - Cảm xúc LOVE ❤ (Max 20K/Ngày - NO REFILL) - 0.525$ $0.525 100 20000
195 Facebook Likes - Cảm xúc CARE (Max 20K/Ngày - NO REFILL) - 0.525$ $0.525 100 20000
196 Facebook Likes - Cảm xúc HAHA 😄 (Max 20K/Ngày - NO REFILL) - 0.525$ $0.525 100 20000
197 Facebook Likes - Cảm xúc WOW (Max 20K/Ngày - NO REFILL) - 0.525$ $0.525 100 20000
198 Facebook Likes - Cảm Xúc SAD 🙁 (Max 20k/Ngày - NO REFILL) - 0.525$ $0.525 100 20000
199 Facebook Likes - Cảm xúc ANGRY 😡 (Max 20K/Ngày - NO REFILL) - 0.525$ $0.525 100 20000
200 👍 Facebook Likes Bình Luận/Comments (2K/Ngày - Max 50k REFILL 30 Ngày) ~ 4.83$ $4.83 10 5000
201 Facebook Bình Luận/Comments Bài Viết | Live Video (100/Giờ - Max 100 - REFILL 30 Ngày) ~ 18.1916$ $18.1916 10 100
202 👥 Facebook Groups/Tham Gia Nhóm/Group (3K/Ngày - Max 3M - REFILL 30D) ~ 0.7$ $0.7 1000 3000000
213 🆕 Facebook Likes FanPage + Followers Theo Dõi [VIETNAM] [Max 10K - 1K/Ngày ] ~ 4.9$ $4.9 100 999999
ID Tên Rate Per 1K Min Max Mô Tả Đơn Hàng
214 🇻🇳 TikTok Followers/Người Theo Dõi (4K/Ngày - Max 4K - REFILL 15 Ngày) ~ 2.625$ $2.625 100 20000
ID Tên Rate Per 1K Min Max Mô Tả Đơn Hàng
215 YouTube - 𝐒𝐡𝐨𝐫𝐭 Likes ~ 50k-60k/days ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30D - INSTANT $1.225 10 250000
216 YouTube - 𝐒𝐡𝐨𝐫𝐭 Views ~ 50k-60k/days ~ 𝐋𝐢𝐟𝐞𝐓𝐢𝐦𝐞 - INSTANT $0.9975 100 500000
217 YouTube - 𝐒𝐡𝐨𝐫𝐭 Views + Bonus Likes ~ 5k-10k/days ~ 𝐋𝐢𝐟𝐞𝐓𝐢𝐦𝐞 - INSTANT $1.995 100 2000000
218 YouTube - 𝐒𝐡𝐨𝐫𝐭 Views + Bonus Likes ~ 10k-20k/days ~ 𝐋𝐢𝐟𝐞𝐓𝐢𝐦𝐞 - INSTANT $3.0366 100 1000000